Бити медијатор у дискриминацији особа са инвалидитетом

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Дискриминација је неједнако третирање, искључивање, односно, довођење у подређен положај појединаца или група људи који се налазе у истој, сличној или упоредивој ситуацији. На пример, особа са инвалидитетом налази се у неједнаком положају у односу на особе које немају инвалидитет. Може је извршити свако и може се десити било где – на послу, у школи, у болници, на стадиону, у продавници, у поступку пред органом јавне власти, у суду, у градском превозу, на улици…
Дискриминација може бити директна или индиректна, намерна или почињена из незнања. Друштво и држава спречавају дискриминацију пре свега начелима прописаним Уставом Републике Србије и законима. Држава активно спроводи такозване „мере и акције“ којима постиже једнакост у шансама, како би и особе са инвалидитетом могле да раде, уче, развијају своје таленте и вештине. Особе са инвалидитетом тако постају друштвено укључене и равноправне.
Рецимо, Законом о забрани дискриминације установљено је право Повереника за заштиту равноправности да обавља послове као самосталан и независан државни орган, који прима и разматра притужбе, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере. Он подносиоцу притужбе пружа информације о његовом праву и могућности, посредовања, решавање проблема путем медијације или покретања судског или другог поступка заштите, односно подноси прекршајне пријаве због повреде права из закона.
Што се тиче дискриминације особа са инвалидитетом, законом је забрањена дискриминација ако се поступа противно начелу поштовања једнаких права и слобода у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота. Последице било ког облика дискриминације су за дискримисана лица увек тешке, зато је овде погодна медијација.
Циљ медијације у случајевима дискриминације је заустављање повређујућег понашања, као и спречавање његовог понављања где повређена особа може решавати проблем споразумно, мирним путем, јер је поступак хитан, брз, неформалан, поверљив (учествују само стране у пуступку и медијатор), једноставан, јефтин. Стране контролишу поступак и у сваком моменту преговарања могу да одустану. Медијација је посебан метод решавања спорова који омогућава да стране у спору, путем преговора који се воде уз помоћ медијатора, заједнички пронађу конструктивно, обострано прихватљиво решење. Медијатор је лице са лиценцом, тј. које има дозволу за посредовање коју издаје Министарство правде.
Информишемо Вас да о организујемо онлине обуку за медијаторе која почиње 17. марта 2021. године, и траје 5 дана, а реализатор онлине обуке је државна установа – Факултет политичких наука у Београду.
Аутори обуке су:
-Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, специјалиста медицинске психологије, лиценцирана медијаторка, Факултету политичких наука у Београду
-др Вера Деспотовић, социјална радница, породична и психодрама терапеуткиња и специјалиста медијације, Факултет за медије и комуникацију
-Владан Јовановић, дипл. правник и специјалиста породичне медијације
Обуке су двоструко сертификоване (акредитоване) и у Министарству правде Републике Србије и акредитација у систему социјалне заштите.
Ако желите да постанете медијатор и посредујете у вансудским споразумима, можете се обратити до 16. марта, на телефон 063445800 или на мејл: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com
Имајте у виду да се и медијатор може прикључити струком за Србију без дискриминације!
Виолета Стаменковић, дипломирани правник

Тагови:

Најновије