Да ли сте пронашли квалитетне траке за тракасте транспортере?!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Tракасти транспортери су веома распрострањене машине непрекидног транспорта који се користе од привреде до пољопривреде. Они могу транспортовати расипне материјале и комадасте терете по хоризонталној и по косој површини ( под углом од 10° до 28°).
Веома велика примена тракастих транспортера омогућена је низом њихових експлоатационих предности:
• једноставна конструкција
• велики капацитет
• великих дужина транспорта материјала, а које се крећу у широком дијапазону, од неколико метара, до неколико стотина метара, а код површинских копова и до више километара
• миран и бешуман рад
• лако одржавање
Транспортне траке, нормалне израде, могу се применити у условима рада од -15°Ц до 60°Ц. Специјално израђене транспортне траке могу да се примене и на температурама од -20°Ц до 120° Ц.

Принцип рада тракастих транспортера
Један тракасти транспортер чини два бубња, од којих је један погонски а један затезни, и једна бескрајна трака, која прелази преко њих. Погонски бубањ добија кретање обично од електромотора преко редуктора. Да би се спречило евентуално проклизавање преко погонског бубња, врши се чеоно затезање траке. Она належе својом дужином на мале ваљке, чиме се спречава угибљење саме траке.

Важност избора квалитета трака
Трака код тракастих транспортних уређаја је непрекидног дејства. Она је истовремено вучени и носећи елемент транспортера, из чега произилази даје она најодговорнији део транспортног система.
Услед експлоатације транспортног система, сама трака се истеже и бива изложена утицају трења, удараца, влажности, температуре, трења и старења у току рада.
Из наведеног види се да су веома важни експлатациони захтеви квалитета траке тракастог транспортера:
• савитљивост траке
• могућност преношења потребне силе затезања
• могућност ношења транспортованог матерјала
• отпорност према ударима и хабању приликом транспорта матерјала
• дуг век трајања

Оптимално коштање експалатације тракастог система
Из претходно наведеног видимо да је приликом експлатације тракастог транспортног система, трака највише експлоатисани део. Самим тим она у многоме улази у цену одржавања система те је стога потребно пронаћи оптималну везу квалитета и цене траке.
Kако би могли донети адекватну одлуку, која ће у обухватити квалитет траке и цену можете обратити стручњацима Гумабелт Транспортне Траке доо, Нови Сад.
Њихове транспортне траке су отпорне на хабање, кидање, влагу, добро савитљиве и оптималне сопствене тежине, поред тога имају и дуг век експлатације.

Тагови:

Најновије