За одбијање усменог наређења комуналног милицајца казна до 50.000 динара

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Поред одржавања реда и контроле примене закона из комуналних и делатности из надлежности Града, надзора у јавном градском, приградском и осталом локалном саобраћају, комунална милиција, такође, штити и животну средину, културна добра, локалне путеве, улице и друге јавне објекте који су значајни за Град, али и обезбеђују неометано одвијање живота у граду и чувају градска добра.

Сам комунални милицијац претходним Законом о комуналној милицији овлашћен је да изда усмено, писано и упозорење путем средстава јавног информисања, довођење (уколико није могуће да утврди идентитет, милиционар особу води надлежном органу), усмено наређење, проверавање идентитета и привремено одузимање предмета.

Новим Законом о комуналној милицији, који је на снагу ступио 16. јула 2019. године, дошло је до измена овлашћења, док су поједина остала иста. Овлашћења која су новим законом донета су: заустављање и преглед лица, предмета и возила – уместо ранијег прегледања само лица и предмета, привремено одузимање предмета, аудио и видео снимање – претходно само видео надзор, употреба средстава принуде и прикупљање обавештења.

Поред наведених овлашћења, службеници Комуналне милиције могу и да издају прекршајни налог, поднесу пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или захтев за покретање прекршајног поступка, као и да обавесте друге органе за предузимање мера из своје надлежности.

У случају усменог наређења, лице којем је издато наређење дужно да га одмах испоштује, а уколико та особа одбија, биће кажњена, те је правно лице у том случау дужно да плати 50.000 динара, одговорно лице у том правном лицу плаћа 10.000, колико и физичко лице, док је казна за предузетнике 25.000 динара.

Комунални милицајци сада имају право и да, поред провере идентитета особе која крши прописе, провере и лична документа особе или особа која се налазе на лицу места, али су у обавези да их претходно обавесте о разлозима за то.

Привремено одузимање предмета односи се на одузимање предмета који је прибављен, употребљен или је настао кршењем прописа који су у надлежности комуналне милиције, а о којима милицајац мора да изда потврду и са њим поступа у складу са законом којим се уређује трговина.

Неопходно је да возило у тренутку заустављања крши прописе, попут неовлашћеног одвожења или истовара земље, шута и отпада, али комунална милиција нема овлашћење да прелази у надлежност саобраћајне полиције – контролише брзину, везивање појаса и друго. У случају прегледа возила и предмета њихов власник мора да сарађује, а уколико одбије, предмети и возила ће бити отворени принудно, уз минималну материјалну штету, која ће бити забележена фотографијом, док особу може прегледати само комунални милицајац који је истог пола као и она.

Уколико се службеник Комуналне милиције нађе у ситуацији да је током свог посла суочен са нападом, отпором или покушајем бекства, овлашћен је да употреби средства принуде – физичка снага, службена палица, али и опрема за везивање, као и распршивач са надражујућим дејством.

Милицајци могу да снимају аудио и видео записе искључиво на јавном месту, док се снимци чувају у прописаној евиденцији, а уколико се не користе у поступцима пред надлежним органима, уништавају се у року од годину дана од дана застарелости за покретање прекршајног поступка.

Овлашћења комуналних милицајаца, која подразумевају прикупљање обавештења односе се на сакупљање информација од особа за које се претпостави да знају нешто више о самом прекршају и онима који су га направили, те у случају да неко испушта фекалну канализацију у реку или своје комшије узнемирава буком, информације о томе милицајци могу да прикупе од суграђана, усменим или писаним путем.

Под ставком „друга овлашћења”, остављена је могућност да се другим законима уреде поједина овлашћења комуналне милиције, која су у вези са Законом о прописаним пословима комуналне милиције.

Казне зависе од самог прекршаја и починиоца, те фиксни износ за привредно друштво или правно лице износи 150.000 динара, за одговорно лице у том правном лицу 25.000, док су предузетници дужни да плате 75.000 динара, а физичко лице 8.000, 10.000 или 25.000 динара.

У складу са Законом о заштити становништа од заразне болести, правно лице које не примењује мере личне заштите од инфекције вирусом короне или не одреди одговорно лице за то биће кажњено са 300.000 динара. За исти прекршај, предузетник је дужан да плати 150.000, а одговорно лице у правном лицу које крши овај Закон 50.000 динара. Особа која је одговорна за примену мера заштите које се не поштују кажњава се са 30.000 динара, док физичко лице које се не придржава мера како би заштитио своје и туђе здравље и живот, може бити кажњено са 5.000 динара.

Извор: дневник.рс

Тагови:

Најновије