Медијатор у потрошачким споровима и споровима повреде права интелектуалне својине

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Виолета Стаменковић, дипломирана правница и овлашћени заступник Факултета политичких наука Београд наводи да се организује онлине основна обука од 17. до 21. марта, за стицање лиценце посредник-медијатор. Реализатор ове онлине обуке је Факултет политичких наука Универзитета у Београду.
Законом о заштити потрошача Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије нас води у Национални регистар потрошачких приговора (НРПП) као информатичку платформу која потрошачима омогућава да се информишу о својим правима, као и да поднесу приговор у случају да сматрају да су повређена њихова потрошачка права.
-Како сам уписана у листу тела за вансудско решавање потрошачких спорова при Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, важно је стално информисати суграђане да се увек могу обратити посредницима, односно, медијаторима уписаним у листу тела и покушају да реше свој проблем или спор. Листа тела за вансудско решавање потрошачких спорова је јавно објављена на сајту Министрства – каже Виолета Стаменковић, дипломирана правница.
Све заинтересоване особе којима су повређена права треба информисати о томе шта се сматра потрошачким спором. Потрошачки спор је сваки спор који произилази из уговорног односа потрошача и трговца.
Поред потрошачких спорова И повреде права интелектуалне својине је боље решавати путем медијације, тј. спорни пословни односи који настају у области интелектуалне својине не морају нужно да се решавају пред судом.
Медијација је поступак у ком стране добровољно настоје да реше спорни однос путем преговора уз помоћ неутралног посредника – медијатора који странама помаже да постигну споразум. Медијација може да се покрене пре судског или другог поступка, а такође и након тога.
Зашто медијација у остваривању права интелектуалне својине? Зато што је важна компонента свих привредних делатности које се темеље на иновацијама па су њена заштита и правилно коришћење од велике важности за успешно пословање. Нарушени пословни однос као и потрошачки спор може да се реши брже, лакше и јефтиније путем медијације.
Информације и пријаве за онлине обуку могу се добити добити путем е маил адресе reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

Тагови:

Најновије