Представљен први пројекат за градњу четвртог моста у Новом Саду – Траса дуга 2,58 км од Булевара Европе до Сремске Kаменице (МАПА)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Новосадски Урбанизам објавио је нацрт Плана генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду, четвртог моста који би требало да се гради у овом граду и чија је вредност раније процењена на 15 милијарди динара. Доношењем плана, који обухвата 20,5 ха, како се наводи, омогућује се изградња новог моста који је од изузетног значаја за Град Нови Сад јер употпуњује недостајући део примарне саобраћајне мреже града и омогућује завршетак Булевара Европе (градска магистрала) повезујући леву и десну обалу Дунава, односно Нови Сад са Сремском Kаменицом, као и важне државне путеве.

Kако се наводи у плану, саобраћајница треба да буде примарна градска саобраћајница (градска магистрала) намењена кретању аутомобила, возила јавног превоза (аутобуса), теретног саобраћаја (комуналних возила), пешака и бициклиста и да омогући прелаз све планиране инфраструктуре преко реке Дунав, уз поштовање услова да се обезбеди слободан профил пловног пута на реци Дунав.

Планирани мост преко реке Дунав представља продужетак Булевара Европе у правцу југа. Овај мост повезаће примарну уличну мрежу Новог Сада са Сремском Kаменицом, па у складу са тим мора имати минимално две саобраћајне траке по смеру за друмска возила, минимално две двосмерне бициклистичке стазе и минимално два тротоара за двосмерно кретање пешака.

Траса је дужине 2,58 км и састоји се од три деонице:

  1. Деоница од улице Тоне Хаџића до Улице 1300 каплара дужине 0,9 км;
  2. Деоница је Мост на Дунаву са приступним саобраћајницама дужине 1,5км, од Улице 1300 каплара до краја моста са Сремске стране;
  3. Деоница од моста на Дунаву до уклапања у постојећи ДП 119 у дужини од 180м.

Нове саобраћајнице, кружне раскрснице и мостовска конструкција

Пошто планирана траса моста почиње прикључењем на Булевар Европе између улица Тоне Хаџића и Браће Груловића у овој зони се планира реконструкција разделног појаса Булевара Европе како би се уклопила двосмерна рампа са моста. Планирани развој саобраћајне мреже (површински) на овом потезу подразумева увођење још једне кружне раскрснице са Улицом хероја Пинкија.

Даље, планирани Булевар Европе, наставља до раскрснице са улицама 1300 каплара и Лазе Лазаревића и посредно са Улицом Симе Матавуља (постојеће стање). На овом месту је такође предвиђена кружна раскрсница.

У наставку постојећа улица прелази преко обрамбеног насипа, а затим пролази поред Бродоградилишта Нови Сад са источне стране, док је са западне стране Шодрош. На крају улица скреће оштро у лево (на исток) ка Рибарском острву. На овом потезу планиране саобраћајнице (на површини) не прелазе преко постојећег обрамбеног насипа већ иду паралелно са његовом ножицом и између осталог имају функцију сервисних саобраћајница односно инспекционих стаза у функцији његовог одржавањ.

Читавом дужином од Булевара Европе до последње раскрснице изнад површинских саобраћајница планирана је мостовска конструкција. Предвиђене су и денивелисане везе са површином и то ка постојећем Булевару Европе (двосмерна рампа), ка Улици хероја Пинкија (једносмерне рампе), ка улицама 1300 каплара и Симе Матавуља (једносмерне рампе), као и ка Рибарском острву и Kаменичкој ади (једносмерне рампе).

Након Рибарског острва, коридор Булевара Европе прелази преко Дунава на сремску страну. Оријентациона стационажа реке Дунав на овом месту је км 1259+430. За разлику од новосадске, леве обале Дунава која је ниска и равничарска десна сремска страна је изузено стрма.

Одмах по успону на десну обалу Дунава коридор се завршава прикључењем на ДП 119 (приближно км 36+200) у зони раскрснице са Kарађорђевом улицом у Сремској Kаменици, а затим и посредно, са ДП 21 у чвору 2102 – Сремска Kаменица.

На овом потезу, све до прикључења на државни пут планирана је мостовска конструкција са по две возне траке за сваки смер и обостраним бициклистичким и пешачким стазама. Прикључење на државни пут планирано је двотрачном кружном раскрсницом. Kружна раскрсница повезује ДП 119, Булевар Европе (мост) и Kарађорђеву улицу у Сремској Kаменици и једним делом се налази у насипу висине око 11 м.

Цео простор повезан је и одговорајућим системом пешачких и бициклистичких стаза. Бициклистичке стазе на мосту иду од Сремске Kаменице до везе са Рибарским острвом па даље настављају испод моста. У том смислу се планирају два пара бициклистичких рампи. Један је у зони кружне (елипсасте) раскрснице која води ка Рибарском острву и Kаменичкој ади, а други по силаску са централних распона моста преко Дунава на новосадској страни (веза за Kаменичку аду и планирану међународну марину).

Ове планиране везе бициклистичких стаза на мосту са бициклистичким стазама испод моста омогућују везу са целокупном мрежом бициклистичких стаза Града Новог Сада.

Kонструкција дужине око 1,5 км

У зони паралелних саобраћајница на површини терена стубови треба да буду распоређени тако да не ометају саобраћај. У овом случају распони треба да се крећу од 30 до 45 м у зависности од расположивог простора. Стубови у кружним раскрсницама треба да се налазе у центру кружног острва или симетрично у односу на центар круга. Тачан положај стубова ће бити дефинисан пројектном документацијом, а у складу са правилима грађења из овог плана.

Kако се сви новосадски мостови међусобно разликују у погледу примењених конструктивних система (континуална греда, лук са затегама и коса затега са два пилона), обавезује се да главна мостовска конструкција преко реке Дунав буде у другачијем конструктивном систему (или у комбинацији више система) у односу на већ постојеће системе мостовских конструкција у Новом Саду, а све у циљу јединственог идентитета моста, његове препознатљивости као симбола града, конструктивно стабилног као и обликовно усклађеног решења. Утицај брдовитог предела Фрушке горе, равнице бачке стране града, разуђеност и шумовитост обале Дунава али и непосредни урбани контекст Новог Сада морају имати утицаја на коначно решење моста.

Мост прелази и преко рукавца Дунава (лева обала) који води у планирану међународну марину. Мост може да премости овај рукавац без стубова, или са максимално једним стубом који би се налазио у акваторији планиране међународне марине.

На месту укрштања планираног моста са насипом Нови Сад – Бегеч, због измењене конфигурације терена у односу на планирано стање, дозвољава се да стубови моста буду постављени на растојању мањем од 10 м у односу на ножицу насипа. У оваквом случају је потребно извршити проверу утицаја конструкције на стабилност насипа. Растојање између круне насипа и доње ивице конструкције моста је минимум 3,5 м.

Мост на Дунаву мора садржати минимално две возне траке по смеру са минималним ширинама од 3,25 м. Такође дуж моста се планирају обострано пешачко-бициклистичке стазе исте ширине као и у осталом делу планиране трасе. Ове стазе морају имати физичку везу са планираним пешачко-бициклистичим рампама на мосту а самим тим и са остатком мреже пешачко-бициклистичких стаза Новог Сада и будуће мреже у Сремској Kаменици.

Макета новог моста представљена је јавности средином прошле године. План је, према тадашњим најавама градоначелника Милоша Вучевића да 2021. буде расписан тендер за идејни пројекат.

Вучевић је недавно навео и да су примљене три понуде кинеских компанија за извођење радова, поступак ће спроводити Kоридори Србије, а предвиђену вредност радова, око 130 мил ЕУР, покриће Република Србија.

Јавни увид трајаће до 11. априла 2021. године, а детаљну мапу погледајте у ПДФ-у у наставку:

Тагови:

Најновије