Субвенције од 34 милиона за пројекте унапређења локалног и регионалног развоја

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић уручио је данас уговоре вредне 34 милиона динара представницима 36 општина и градова који су право на средства остварили на основу Конкурса за суфинансирање израде планова развоја јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине.

Активности на пројектима локалних самоуправа којима су бесповратна средства одобрена односе се на израду и реализацију планова развоја, односно основног стратешког документа којим треба да се дефинишу приоритетни циљеви за развој локалних самоуправа.

“Важно је нагласити да су планови развоја хијерархијски највиши документи развојног планирања који на локалном нивоу садрже дугорочне планске пројекције за период од најмање седам година”, поручио је Софић обраћајући се представницима општина и градова. Он је апеловао да се у процесу њихове израде морају узети у обзир и стручно обрадити сви кључни аспекти друштвено-економске и развојне политике уз оптимално коришћење буџетских средстава у циљу обезбеђења одрживог раста и развоја.

На нивоу јединица локалне самоуправе предвиђена је законска обавеза усвајања локaлних планова развоја у скупштинама градова и општина који по форми и садржини, а нарочито по циљевима и мерама, морају бити усаглашени са вишим нивоима развојног планирања.

Ресорни секретар је нагласио да је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу спреман да у овом процесу локалним самоуправама пружи конкретну и видљиву подршку како путем бесповратних средстава, тако и у фази спровођења планова развоја који представљају предуслов за усвајање одговарајућих стратегија за остваривање планиране визије развоја и управљања јавним политикама на локалном подручју.

Тагови:

Најновије