Усвојен предлог Закона о обновљивим изворима енергије – Велике промене и за грађане и за индустрију

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Ако рачунамо и велике хидроелектране, у Србији 27% производње струје чине обновљиви извори енергије, али кад изузмемо велике хидроелектране, биомаса, геотермална енергија, соларна енергија, чине свега 4 до 5%. Управо овакву слику требало би да промени нови Закон о обновљивим изворима енергије, чији је предлог данас усвојен.

Влада Србије данас је усвојила предлоге четири закона: Закона о рударству и геолошким истраживањима, Закона о енергетици, Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и Закона о обновљивим изворима енергије.

Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић раније је изјавила је да је циљ Србије да до 2040. године најмање 40% енергије долази из обновљивих извора.

Усвајање закона о ОИЕ је важан дан у енергетској транзицији Србије и преласку на чисте технологије. Верујемо да ће републички парламент убрзо потврдити закон и да ће нова регулатива ступити на снагу. Овај закон отвара пут ка новом инвестиционом циклусу и изградњи нових пројеката из свих области ОИЕ. У наредним годинама очекујемо нове зелене мегавате, па и гигавате на мрежи. Важније од свега је сто закон трасира ОИЕ као јавни интерес за Србију, сто је важно за заштиту животне средине и здравље грађана – рекла је Данијела Исаиловић, менаџер Удружења Одрживи извори енергије Србије.

Први пут, новим законом се гарантује стабилност подстицајних мера, а уводе се тржишне премије које ће произвођаче из ОИЕ изложити утицају тржишта и конкуренцији. То ће довести до мањих трошкова за грађане и привреду у односу на трошкове постојећег система подстицаја заснованог на фид-ин тарифама.

Фид-ин тарифе значе да колико год да произведете, држава вам плати пошто ставите ту енергију на мрежу. Уместо тога, биће уведене аукције које данас свуда у свету постоје, а значи да ће постојати конкуренција и између оних који производе енергију из обновљивих извора енергије – рекла је Михајловићева.

Kао предност аукција наводи се пад цене електричне енергије произведене из обновљивих извора, јер ниже цене доводе до мање накнаде које плаћају грађани и привреда.

Такође, овај закон први пут уводи да домаћинства и индустрија могу да постану купци-произвођачи (RES-self consumers), а грађани могу да формирају заједницу обновљивих извора енергије. Домаћинства и индустрија могу да инсталирају на своје објекте ОИЕ и да је користе за снабдевање сопствене потрошње, а да вишак енергије испоруче у мрежу или ускладиште ради каснијег коришћења.

Свако у свом дому може да буде и произвођач електричне енергије, свако домаћинство без обзира да ли је у питању кућа или зграда без обзира са колико је станова – навела је Михајловићева, а детаљније о томе шта је све потребно за инсталацију, читајте у посебном тексту.

Оно што је, такође, новитет у законима јесте формирање великог фонда за енергетску ефикасност. Kако је раније најављено Управа за енергетску ефикасност биће формирана најкасније до јуна и имаће ове године на располагању фонд од око 15 мил ЕУР намењених за повећање енергетске ефикасности домаћинстава у Србији.

Желимо да се окренемо пре свега домаћинствима, не само јавним зградама, великим зградама где може свакако да се уради много да би се повећала енергетска ефикасност. У просеку се у Србији “баци” око 40% електричне и топлотне енергије због тога што домаћинства немају добра врата, прозоре и изолацију зидова. Држава кроз тај фонд жели да постави као национални циљ и националну политику број један покушај да смањимо трошење енергије – каже Михајловићева.

Новим законом створени су услови и за коришћење и подстицање иновационих технологија које користе обновљиве изворе енергије, међу којима је и обновљиви водоник, који се може користити у области топлотне енергије, саобраћаја и природног гаса.

Законом је направљен простор за потпуну дигитализацију свих процедура у Министарству рударства и енергетике.

Неће више бити тога да се достављају документа, да се траже истражна права, дозволе и решења, све ће бити електронски, као што постоји електронска грађевинска дозвола. Прилагодићемо се и свим европским директивама којима се до сада нисмо прилагодили – навела је Михајловићева.

Први пут се уводи јавни тендер за избор стратешког партнера који омогућава Србији да привуче нове и додатне инвестиције у области обновљивих извора енергије

Законом се изричито обавезују повлашћени произвођачи да поштују прописе водопривреде и животне средине са прописаним надзором инспекције за животну средину и водних инспектора да ли те прописе поштују. За статус повлашћеног произвођача тражи се водна дозвола код хидроелектрана, а код електрана на биоразградиви отпад интегрисана дозвола, односно дозвола за управљање отпадом и употребу отпада.

Енергетски субјекти који обављају делатност производње, дистрибуције и снабдевања купаца топлотном енергијом могу да стекну подстицајне мере ако користе топлотне пумпе и обновљиве изворе енергије (соларну енергију, геотермалну, биомасу, итд.)

Снабдевачи горивом дужни су да обезбеде да удео обновљивих извора енергије у финалној потрошњи енергије у саобраћају буде у складу са обавезом коју утврђује Влада.

Тагови:

Најновије