Grad Novi Sad će tokom ove godine pristupiti uređenju javnih površina u najužeg centra grad,...