Pojava rashladnih uređaja unela je još jednu veliku razliku homo sapiensa u odnosu na životinje: on ne mora svu hranu koja mu je na rapolaganju...

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrt...